Name of community Province Territory Date of approval
Penzele/Ebondo/Bongonda Équateur Bolomba Fri 15 Feb 2019
Lotomba Tshuapa Monkoto --
Sambwa-Nkoy Tshuapa Monkoto --
Mbongwanjale Tshuapa Monkoto --
Lotulo Tshuapa Befale Fri 24 Feb 2017
Yaseka Tshuapa Ikela Tue 14 Mar 2017
Bolima Tshuapa Befale Fri 24 Feb 2017
Ilima Lotulo et Bolim... Tshuapa Befale Fri 24 Feb 2017
Inganda Équateur Ingende --
Ilima Lotulo et Bolima Tshuapa Befale Tue 14 Mar 2017