Name of community Province Territory Date of approval
Bongindji Équateur Bikoro Wed 14 Feb 2018
Bokonda we Banza Équateur Bikoro Wed 14 Feb 2018
Ilonga Poo Équateur Basankusu Tue 13 Jun 2017
Bafuna-Bakano Nord-Kivu Bakano --
Yongoli Tshuapa Ikela Fri 24 Feb 2017
Mbete-Nkoy Mai-Ndombe Oshwe --
Bonkwakoso Mai-Ndombe Oshwe --
Ndwa-Bateke Mai-Ndombe Bolobo --
Endala Mai-Ndombe Bolobo --
Ntya-Mbomo Mai-Ndombe Bolobo --